Bewegen en blijven bewegen

Als uitwerking van het Nationaal Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, heeft de gemeente Breda in april 2019 een lokaal sportakkoord afgesloten. 

Met het Sportakkoord Breda spreekt een groot aantal sport- en maatschappelijke organisaties het streven uit gezamenlijk uitvoering te geven aan de Bredase ambities op het gebied van sport en bewegen, in lijn met de nota Team Breda en het Uitvoeringsplan Thematafel Breda Beweegt 2019-2020 ‘Bewegen en blijven bewegen’.

We beschouwen het Sportakkoord Breda als een ‘dynamisch document’: sportaanbieders en andere partijen die betrokken zijn bij sport- en beweegstimulering worden uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten.     

Downloads