Gevraagd en ongevraagd advies over sport

De Sportraad Breda is een onafhankelijk orgaan dat als doel heeft een bijdrage te leveren aan de optimalisatie van het sportbeleid en het sportklimaat in de gemeente, door het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over sportzaken. Dit doet zij door de dialoog aan te gaan, met de verenigingen, maar ook met koepelorganisaties en andere betrokkenen die de sport een warm hart toedragen. De sportraad richt zich op het gehele domein van sport en bewegen, dus zowel breedte –als topsport en georganiseerde als ongeorganiseerde sport.

De mensen die zijn benaderd om plaats te nemen in de sportraad, zijn gevraagd vanwege hun brede kijk op sport. Niet als vertegenwoordiger van een organisatie, maar vanwege hun kennis, netwerk, een duidelijke visie op sport en een kritische en onafhankelijke blik.

De sportraad bestaat uit de volgende leden: Cor Nagtzaam, Herman Kruis, Ronald Clayden, Loek Koks en Jules Vereecken. Zij nemen allen op vrijwillige basis en op persoonlijke titel deel. 

De sportraad komt maandelijks bijeen en is bereikbaar via het e-mailadres info@sportraadbreda.nl of de website www.sportraadbreda.nl.