Jongeren op Gezond Gewicht: Voeding, sport en bewegen

Wereldwijd stijgt het aantal kinderen met obesitas. Ook in Breda zijn er wijken waar 1 op de 4 kinderen kampt met overgewicht. Om die reden gaat de gemeente Breda de komende jaren de strijd aan met overgewicht. Samen werken we aan een gezonder Breda!

In Breda werken alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport en welzijn samen aan de gezamenlijke doelstellingen. Die lokale samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten. Dit leidt uiteindelijk tot meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moeten de gewoonste zaken van de wereld worden.

JOGG Breda

De JOGG-aanpak verbindt, versterkt en ondersteunt initiatieven binnen Breda. Ook creëert de aanpak nieuwe samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen en biedt deze een platform waar kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Daarnaast vergroot JOGG het politiek-bestuurlijk draagvlak voor het onderwerp ‘gezond gewicht’ binnen de gemeente en zorgt JOGG ervoor dat de disciplines onderwijs, jeugd, gezondheid en sport binnen de gemeente steeds meer op elkaar worden afgestemd.

Meer informatie over doelstellingen, projecten en partners kunt u vinden op de website van JOGG BredaZie het Actieplan JOGG Breda 2019-2020 voor de speerpunten en acties waarop de focus ligt.