Sport- en cultuurcoaches in Breda

Ruim 40 fte sport- en cultuurcoaches zorgen voor veel activiteiten op het gebied van sport en cultuur in de stad. Sport- en cultuurcoaches zijn professionals die werkzaam zijn in de sectoren onderwijs, sport en/of cultuur. Zij dragen bij aan de versterking van het binnen- en buitenschoolse sport- en cultuuraanbod, de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en de cultuureducatie. In de wijken wordt gewerkt aan het stimuleren van kunstbeoefening en het sport- en beweegaanbod voor verschillende doelgroepen. Verder ondersteunen de sportcoaches sportverenigingen en sporttalenten.

De sportcoaches worden ingezet bij de volgende organisaties: Breda Actief, NAC Maatschappelijk, het Jeugdfonds Sport Breda, SMO Breda, WIJ, Stichting Kick, Deltalent en het Sportleerbedrijf Breda. De cultuurcoaches zijn actief voor de Nieuwe Veste, Cultuurwinkel Breda, dansgezelschap de Stilte en het Jeugdfonds Cultuur Breda. Deze organisaties zorgen ook voor de inhoudelijke begeleiding van de sport- en cultuurcoaches.