Sport- en beweegbeleid Breda

De visienota Team Breda beschrijft de sportambities voor de periode 2017-2030. De gemeente wil samen met inwoners, organisaties en verenigingen deze ambities waarmaken. Ruimte voor topsport en talentontwikkeling, een sportleerbedrijf, meer mogelijkheden voor bewegen in de openbare ruimte, stimuleren van sportevenementen en de zorg voor vitale sportverenigingen zijn enkele belangrijke speerpunten uit de nota.

In het Uitvoeringsprogramma  2017-2022 wordt toegelicht welke acties we deze periode willen ondernemen om deze doelstellingen te bereiken.  

Ook kun je hier het Capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport (2017) vinden. Het beleid ten aanzien van de gemeentelijke sportaccommodaties is opgenomen in de nota's Sportaccommodaties en financien (2016) en Bewegingsruimte (2015). 

Alle bestanden kun je downloaden via onderstaande links.

Downloads