Sportbeleid gemeente Breda

Het college legt met de nieuwe sportvisie Team Breda de sportambities neer voor de periode 2017-2030. De gemeente wil samen met inwoners, organisaties en verenigingen deze ambities waarmaken.

Ruimte voor topsport en talentontwikkeling, een sportleerbedrijf, meer mogelijkheden voor bewegen in de openbare ruimte, stimuleren van sportevenementen en de zorg voor vitale sportverenigingen zijn enkele belangrijke speerpunten uit de nota. In het Uitvoeringsprogramma  2017-2022 wordt toegelicht welke acties we de komende jaren willen ondernemen om deze doelstellingen te bereiken.  

Input voor de sportvisie is verkregen tijdens meerdere veldsessies in het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017. In het filmpje 'Breda Sportstad' neemt sportwethouder Paul de Beer ons mee langs de belangrijkste thema's die uit de veldsessies naar voren kwamen en een plek hebben gekregen in de beleidsvisie.  

Ook kun je hier het Capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport (2017) vinden. Het beleid ten aanzien van de gemeentelijke sportaccommodaties is opgenomen in de nota's Sportaccommodaties en financien (2016) en Bewegingsruimte (2015). 

Alle bestanden kun je downloaden via onderstaande links.

Downloads