Subsidies voor sport

Bredase sportaanbieders en andere (sport)organisaties kunnen subsidie aanvragen voor breedtesport- en topsportevenementen. Er zijn subsidiemogelijkheden voor schoolsporttoernooien, sportkennismakingsactiviteiten van Bredase sportverenigingen en side-events van Bredase topsportevenementen. Ook organisatoren van topsportevenementen kunnen onder voorwaarden subsidie ontvangen. Per 1 september 2017 komen Bredase buitensportverenigingen in aanmerking voor de investeringsregeling ten behoeve van buitensportaccommodaties.

Voor meer informatie over subsidiemogelijkheden voor sport in Breda, zie hoofdstuk 8 van de Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Breda 2017. Voor het indienen van een aanvraag kun je terecht bij het Subsidieloket. Daar vind je algemene informatie over het Bredase subsidiebeleid en kun je ook terecht met vragen over de aanvraagprocedure.