Subsidies voor sport

Bredase sportaanbieders en andere (sport)organisaties kunnen subsidie aanvragen voor breedtesport- en topsportevenementen, voor schoolsporttoernooien en side-events van Bredase topsportevenementen. Ook worden er subsidies verstrekt voor talentontwikkeling en voor de uitvoering van het het Sportleerbedrijf Breda.

Vanaf 1 september 2017 kunnen Bredase buitensportverenigingen gebruik maken van de investeringsregeling ten behoeve van buitensportaccommodaties. In dit kader zijn middelen beschikbaar voor de aanleg of aanpasing van velden en kleedwasaccommodaties. 

Voor meer informatie over subsidiemogelijkheden voor sport in Breda, zie hoofdstuk 8 van de Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Breda 2017. Voor het indienen van een aanvraag kun je terecht bij het www.breda.nl. Daar vind je algemene informatie over het Bredase subsidiebeleid en kun je ook terecht met vragen over de aanvraagprocedure.