Jeugdfonds Sport, zodat alle kinderen kunnen sporten!

In Breda groeien ruim drieduizend kinderen op in armoedegezinnen. Om deze kinderen de kans te bieden bij een vereniging te sporten, is het Jeugdfonds Sport Breda in het leven geroepen. Dit fonds betaalt voor kinderen t/m 17 jaar de contributie aan de sportvereniging.

Hoe werkt het?
Kinderen worden aangemeld door een leerkracht, CJG'er op school of een hulpverlener die het gezin goed kent. Je kunt je kind niet zelf aanmelden, maar je kunt wel bij een professional in jouw omgeving aangeven dat je een aanvraag wilt indienen voor jouw kind. 
Kennen zij het fonds niet? Geef de website door als informatiebron of laat hen contact opnemen met het Jeugdfonds Sport Breda.

Wat krijg je?
Bij het indienen van de aanvraag geef je een aantal dingen door. Dat doe je met de ouderkaart. Print de kaart uit en neem deze mee naar de intermediair. Het fonds betaalt vervolgens (een deel van) de contributie aan de sportvereniging. Ook krijg je waardebonnen voor materialen die nodig zijn om de sport te beoefenen. In totaal mogen de contributie en materialen per kind maximaal € 300,- per jaar kosten.

Heb je meerdere kinderen? Geen probleem, voor elk kind kan een aparte aanvraag worden ingediend. Zijn de kosten hoger dan € 300,- dan kan er onder bepaalde voorwaarden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat een kind vanwege een medische of therapeutische reden een bepaalde sportvorm nodig heeft. De bijdrage zal nooit hoger zijn dan € 500,-.

Jeugdfonds Cultuur Breda
Behalve voor sport, heeft Breda ook een fonds voor cultuur. Via dezelfde intermediar kun je ook een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Cultuur in Breda. Een aanvraag bij het Jeugdfonds Cultuur voor lidmaatschap en materiaal mag maximaal € 425,- bedragen.

Zijn de jaarlijkse kosten hoger dan € 425,-, dan kan er onder bepaalde voorwaarden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat het kind vanwege een medische, therapeutische of sociaal maatschappelijke reden deze culturele vorm nodig heeft. De bijdrage zal nooit hoger zijn dan € 500,-.

Meer weten?
Op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda staat alle benodigde informatie. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar: breda@jeugdfondssportencultuur.nl.