Podium

Bij Podium vind je een aantal onderwerpen waar expliciet de aandacht op wordt gevestigd. Een submenu met daarin onder meer blogs en sportnieuws. 

Daarnaast is informatie opgenomen over:

activiteiten op het gebied van talentontwikkeling zoals Deltalent en het Atletiekcentrum Midden-West Brabant  

de combinatiefuncties en het Jeugdsportfonds Breda

het jaarlijkse sportgala en procedure voor toekenning van de sportpenning.