Hoeveel bezoekers mag ik op mijn sportaccommodatie ontvangen?

Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2020

De overheid heeft naar aanleiding van de corona-pandemie diverse regels opgesteld om de kans op besmetting zo klein mogelijk te laten zijn. Sportaanbieders en eigenaren van sportvoorzieningen moeten de stromen van sporters, begeleiders, vrijwilligers en publiek in goede banen zien te leiden. Daarbij gelden verschillende regels voor verschillende accommodaties.

Veel tips op dit gebied zijn opgenomen in de Handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden van NOC*NSF.

Hoeveel bezoekers mag ik op mijn buitensportaccommodatie ontvangen?
Voor buitensportaccommodaties geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 250 bezoekers te ontvangen zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij onderling 1,5 meter afstand van elkaar en de sporters houden, tenzij de sporters 12 jaar of jonger zijn.Het aantal toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, vrijwilligers en/of officials.

Verwacht je op je buitensportaccommodatie meer dan 250 bezoekers tegelijk te ontvangen, dan is een reservering, gezondheidscheck en placering wel verplicht. Deze aantallen kunnen gelden per wedstrijdlocatie. Als er sprake is van afgebakende afzonderlijke speel- of wedstrijdvelden op een accommodatie moet dit goed worden aangegeven. En besef dat sporters die op het complex blijven na hun wedstrijd, ook tot de toeschouwers worden gerekend. 

Hoeveel bezoekers mag ik op mijn binnensportaccommodatie ontvangen?
Voor binnen geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 100 bezoekers te ontvangen zonder reservering en gezondheidscheck. Er moet wel geplaceerd worden. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten onderling 1,5 meter afstand van elkaar en de sporters houden, tenzij de sporters 12 jaar of jonger zijn.  

Verwacht je binnen meer dan 100 bezoekers tegelijk te ontvangen, dan is naast placering ook reservering en gezondheidscheck verplicht. Voor placeren geldt dat een vaste stoel wordt toegewezen in een afgebakende ruimte.

Mogen toeschouwers van het uit-team ook worden toegelaten op het complex van het thuisteam om hun team te steunen?
Het is aan de ontvangende vereniging om, op basis van de richtlijnen van de overheid en de veiligheidsregio, te bepalen wat mogelijk en onmogelijk is op het terrein. De verenigingen wordt geadviseerd hun lokale beleid op de eigen website te publiceren.

Adviezen om de bezoekersstromen op complexen goed te scheiden
Zorg in elk geval voor het scheiden van de bezoekersstromen en dat duidelijk is aangegeven hoe toeschouwers bij de juiste velden of zalen komen en het complex weer kunnen verlaten.

Zorg ook voor regulering van het aantal mensen en de afstand onderling in je clubhuis of kantine. Denk aan extra horecapunten om de stromen richting het clubhuis te reguleren. De aantallen in je clubhuis of kantine zijn aan maxima gebonden. Het is dan ook niet mogelijk bij slechte weersomstandigheden iedereen in het clubhuis te laten. Ook in die situatie moet de vereniging zich houden aan maximale aantallen.

En plaats bij de ingang van je complex de regels die gelden rondom bezoek zodat iedereen vooraf op de hoogte is. Denk hierbij aan:

  • Looproutes richting velden/zalen
  • Regels rondom betreden clubhuis/kantine
  • Algemene regels rondom corona zoals afstand houden, handen wassen etc.
Naar het nieuwsoverzicht