Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) gepubliceerd

Geplaatst op maandag 13 juli 2020

Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) gepubliceerd door de Staatscourant. Amateursportorganisaties die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Hiervoor is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar.

Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
  • De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten), € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) of € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).

De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend in de periode van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020. Deze regeling werkt met terugwerkende kracht over de periode van 1 maart tot en met 1 juni. Meer informatie over bovenstaande regeling is te verkrijgen via de publicatie in de Staatscourant.

Kwijtschelding huren sportverenigingen
De landelijke regeling ten aanzien van de huurkwijtschelding waarover eerder is gesproken iwordt naar verwachting medio augustus 2020 door de rijksoverheid bekendgemaakt.

Naar het nieuwsoverzicht