Maatregelen voor de sport vanaf 1 juli 2020

Geplaatst op maandag 29 juni 2020

Per 1 juli is een aantal maatregelen voor de sport aangepast en gelden algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

Spelregels voor sport in het kort

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen, mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. 
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voor en na het sporten moeten volwassenen wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit geldt bijvoorbeeld in de kantine, maar ook voor toeschouwers op de tribune en rond het sportveld.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Wedstrijden en toernooien

 • Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.
 • Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen.
 • Daarnaast moeten de hygiëneregels van het RIVM gevolgd worden. 

Openstelling binnensportaccommodaties

 • Sportlocaties moeten zo worden ingericht dat de 1,5 meter-maatregel kan worden nageleefd, met behulp van door branche opgestelde protocollen of afwegingskaders van het RIVM. Ondernemers en bedrijven/organisaties dragen hier zelf zorg voor.
 • Door de VSG is een handreiking opgesteld voor het veilig en verantwoord openstellen van binnensportaccommodaties.
 • De voorwaarden en richtlijnen voor openstelling van sportscholen en fitnesscentra zijn te vinden in het protocol en handreikingen van NL Actief. 

Extra feiten en nieuwe inzichten kunnen van invloed zijn op verantwoord beheer en gebruik van binnensportaccommodaties. Raadpleeg daarom regelmatig de websites van RIVM, NOC*NSF en VSG voor de laatste stand van zaken. Een tussentijdse aanpassing van protocollen en handreikingen sluiten wij niet uit.

Sportkantines en terrassen
Vanaf 1 juli mogen sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties open. De rijksoverheid heeft hiervoor regels, zie. Daarnaast is er door de sport een checklist opgesteld voor een soepele opening, zie. Denk hierbij ook aan de protocollen van de KHN (koninklijke horeca Nederland). Op buitenterrassen bij sportkantines is placering altijd verplicht.

Wanneer moet je als sporter 1,5 meter afstand houden?
In principe geldt de 1,5 meter afstand ook voor volwassen sporters. Alleen wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand losgelaten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als judo, maar ook voor voetbal of hockey. Voor sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de maatregel van kracht. Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit in de kantine.

Voorwaarden en aandachtspunten sportaanbod
Waar moet je rekening mee houden bij de organisatie van sportaanbod?   

Vragen over het organiseren van sport- of beweegaanbod kun je stellen via sportbeleid@breda.nl of aan de verenigingsadviseurs van MOOIWERK Breda

Algemene informatie
Voor algemene informatie, tips en adviezen over sport en het coronavirus verwijzen we je graag naar de website van jouw bond of een van de volgende pagina’s: 

Downloads

Naar het nieuwsoverzicht