Update: sport- en beweegmogelijkheden vanaf 1 juni

Geplaatst op zaterdag 30 mei 2020

Op 27 mei heeft het kabinet een aantal aankondigingen op het gebied van sport gedaan.

Voor de leesbaarheid van deze update beperken wij ons tot de maatregelen die vanaf 1 juni gelden.

Vanaf 1 juni geldt:

  • Kinderen tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding samen sporten, bewegen en activiteiten volgen in de buitenlucht.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar hoeven bij het sporten en bewegen buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand.
  • Volwassenen mogen hun sporttrainingen in teamverband op de club en in de openbare ruimte hervatten, er moet dan 1,5 meter afstand worden gehouden, ook wanneer zij sporten met begeleiding.
  • Wedstrijden, competities en toernooien mogen voor 1 september geen doorgang vinden, ook voor de buitensporten niet.
  • Sporthallen, squashbanen en andere indoor sportaccommodaties blijven gesloten. Ook de kleedkamers en kantines bij buitensportaccommodaties blijven nog dicht.

N.B. Vanaf 15 juni mogen de sanitaire voorzieningen op de buitensportaccommodaties weer gebruikt worden.

Voorwaarden en aandachtspunten
Waar moet je rekening mee houden als je een sport- of beweegactiviteit in Breda wilt organiseren? 

  • De actuele noodverordening van de veiligheidsregio en evt. aanvullende richtlijnen vanuit je sportkoepel.
  • Door de gemeente Breda is een lokaal protocol opgesteld, waarin staat onder welke voorwaarden georganiseerd sportaanbod mogelijk is.
  • Het protocol Verantwoord sporten van NOC*NSF bevat algemene richtlijnen voor organisatie van sportaanbod.
  • In vragen en aandachtspunten sport Breda zijn de vragen die aan de gemeente Breda zijn gesteld samengevat.   

Onderaan de pagina staan links naar deze documenten.

Als je nog andere vragen hebt over het organiseren van sport- of beweegaanbod, dan kun je deze stellen via sportbeleid@breda.nl of contact opnemen met de verenigingsadviseurs van MOOIWERK Breda.

Testen van jeugdtrainers
Vanaf 6 mei is het mogelijk om jeugdtrainers te laten testen bij de GGD. Voorwaarde hierbij is dat men klachten moet hebben die kunnen passen bij Corona: koorts, hoesten, kortademigheid, spierpijn, zonder koorts. Bij koorts blijf je thuis tot je 24 uur volledig klachtenvrij bent. Aanmelden kan door te mailen naar: coronatestzorg@ggdwestbrabant.nl of te bellen naar 085-0785810. Zie voor meer informatie: https://www.ggdwestbrabant.nl/professionals/coronatestzorg.

Bewegingsonderwijs en lichamelijke opvoeding
De lessen bewegingsonderwijs worden bij voorkeur buiten gegeven. Als er geen buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het Speciaal Onderwijs), dan kan binnen worden gesport met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Het advies om bij voorkeur buiten te sporten blijft dus hetzelfde. Voor meer info, zie protocol KVLO.
Volgens het Protocol heropening Lichamelijke Opvoeding (LO) in het VO/PrO mag er tot het einde van het schooljaar (juli 2020) alleen buiten worden lesgegeven. Het is dus niet toegestaan om binnen (in een gymzaal of sporthal) les te geven.

Openstelling zwembaden
Per 11 mei mogen ook de zwembaden weer worden opengesteld. Dit is wel aan voorwaarden gekoppeld, waaronder de 1,5 meter richtlijn. Vanaf 13 mei zal zwembad Sonsbeeck weer open zijn voor zwemlessen en banenzwemmen. Vanaf eind mei is ook zwembad Wolfslaar weer geopend voor banenzwemmen en - bij mooi weer - voor recreatief zwemmen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Kijk op de site van het zwembad voor de voorwaarden en openingstijden.  

Wanneer mogen we weer binnen sporten?
Het kabinet besluit eind juni of binnensportaccommodaties per 1 juli open kunnen gaan. Hierbij geldt dat dit alleen kan wanneer de situatie dit toelaat. Hierbij kijkt het kabinet naar de verspreiding van het coronavirus in Nederland en de druk op de zorg. Ook worden nieuwe inzichten over de verspreiding van het virus en de risico’s hiervan tijdens het binnen sporten meegenomen in de afweging of opening per 1 juli verantwoord is.

Wanneer mogen sportkantines open?
Als de situatie rondom het aantal besmettingen in Nederland met het coronavirus het toelaat, zal het kabinet eind juni besluiten dat sportkantines per 1 juli hun deuren weer mogen openen.

Algemene informatie
Voor algemene informatie, tips en adviezen over sport en het coronavirus verwijzen we je graag naar de website van jouw bond of een van de volgende pagina’s: 

Downloads

Naar het nieuwsoverzicht