Welke voorwaarden gelden voor sportaanbod voor kinderen en jongeren?

Geplaatst op woensdag 29 april

Vanaf 29 april mag jeugd tot en met 18 jaar onder voorwaarden weer samen sporten in de buitenlucht.

Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd én zijn aanvullende voorwaarden van kracht.

  • Voor jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.
  • Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Zelf sporten in de openbare ruimte met inachtneming van de 1,5 meter mag wel.
  • Buitensportaccommodaties mogen onder restricties weer (gedeeltelijk) open, alleen om trainingsactiviteiten voor de jeugd t/m 18 jaar mogelijk te maken. Kleedkamers en kantines blijven gesloten. Sporten door volwassenen op de sportaccommodatie is niet toegestaan.
  • Sporthallen, squashbanen en andere indoor sportaccommodaties blijven gesloten.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten en verenigingen ontstaan.

Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met 19 mei. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

 

Voorwaarden en aandachtspunten 
Waar moet je rekening mee houden als je een sportactiviteit in Breda wil organiseren? 

  • Door de gemeente Breda is een lokaal protocol opgesteld, waarin staat onder welke voorwaarden georganiseerd sportaanbod voor kinderen en jongeren mogelijk is.
  • Het protocol Verantwoord sporten kinderen en jeugd van NOC*NSF bevat aandachtspunten voor nadere uitwerking van sportaanbod.
  • In vragen en aandachtspunten jeugdsport Breda zijn de vragen die aan de gemeente Breda zijn gesteld samengevat.   

Onderaan de pagina staan links naar deze documenten.

Als je nog andere vragen hebt over het organiseren van sportaanbod, dan kun je deze stellen via sportbeleid@breda.nl of contact opnemen met de verenigingsadviseurs van MOOIWERK Breda.

Testen van jeugdtrainers
Vanaf 6 mei is het mogelijk om jeugdtrainers te laten testen bij de GGD. Voorwaarde hierbij is dat men klachten moet hebben die kunnen passen bij Corona: koorts, hoesten, kortademigheid, spierpijn, zonder koorts. Bij koorts blijf je thuis tot je 24 uur volledig klachtenvrij bent. Aanmelden kan door te mailen naar: coronatestzorg@ggdwestbrabant.nl of te bellen naar 085-0785810. Zie voor meer informatie: https://www.ggdwestbrabant.nl/professionals/coronatestzorg.

Algemene informatie
Voor algemene informatie, tips en adviezen over sport en het coronavirus verwijzen we je graag naar de website van jouw bond of een van de volgende pagina’s: 

Downloads

Naar het nieuwsoverzicht