Alle sportactiviteiten geannuleerd en accommodaties gesloten

Geplaatst op woensdag 1 april

Vanwege het Coronavirus zijn de volgende landelijke maatregelen van kracht voor alle sportactiviteiten en sportaccommodaties.

Tot en met 28 april:

  • Alle sportclubs en sportaccommodaties zijn dicht; 
  • Er vinden geen georganiseerde sport- en beweegactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
  • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan met maximaal 2 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen moet worden;
  • Op bovenstaande wordt gehandhaafd, eventueel met geldboetes;
  • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
  • Uiterlijk 21 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen verlengd worden.

 Tot 1 juni:

  • Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden waaronder voor de sport vallend: congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien.

Huur gemeentelijke accommodaties

De Gemeente Breda heeft op dit moment besloten dat er tot en met juni niet gefactureerd wordt voor de gemeentelijke sportaccommodaties. Huurders zijn tot nader order niet verplicht al ontvangen facturen te betalen aan Gemeente Breda, zoals ook recent in het persbericht van Gemeente Breda is vermeld.

Naar verwachting zal het college van burgemeester en wethouders in de loop van april een besluit nemen over de eventuele restitutie van de huur van gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode dat de accommodatie ten gevolge van de sluiting niet gebruikt kan worden.

Meer informatie?

Voor algemene informatie, tips en adviezen over sport en het coronavirus verwijzen we je graag naar de website van jouw bond of een van de volgende pagina’s: 

Naar het nieuwsoverzicht