Rookvrije sportclubs in Breda

Geplaatst op dinsdag 16 juli 2019

In december 2018 heeft de gemeenteraad van Breda de motie “Rookvrij spelen, leren en opgroeien” aangenomen. Met deze motie wordt het College van B&W opgedragen zich maximaal in te spannen voor het realiseren van een rookvrije generatie en onder andere te stimuleren dat sportlocaties rookvrij worden.

Voor het rookvrij maken van sportaccommodaties is een actieplan uitgewerkt. Voor binnensportaccommodaties geldt al een wettelijk rookverbod. Het actieplan richt zich daarom vooral op buitensportaccommodaties.

In het najaar van 2019 wordt een campagne rookvrije buitensportaccommodaties gestart. In dit kader neemt de gemeente het initiatief om:

  • Alle gemeentelijke buitensportaccommodaties te voorzien van meerdere borden met de tekst 'Rookvrije sportaccommodatie';
  • Alle gemeentelijke buitensportaccommodaties te voorzien van een banner bij de entree van de accommodatie; 
  • Alle verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke buitensportaccommodaties een toolkit met infomateriaal aan te bieden.

Sportverenigingen wordt gevraagd met het materiaal uit de toolkit het belang van een rookvrije sportaccommodatie via hun website, clubblad of andere communicatiekanalen te benadrukken, en om personen die het verzoek om niet te roken negeren daar actief op aan te spreken. 

Uit gesprekken met de verenigingen blijkt dat zij nagenoeg allemaal de doelstelling om te komen tot een rookvrije accommodatie omarmen. En meerdere verenigingen hebben hier zelfs al stappen in gezet. 

De inspanningen van de gemeente en sportverenigingen zijn gericht op bewustwording. Vooralsnog zal er dus geen rookverbod gelden voor de buitensportaccommodaties en zal de gemeente hier niet op handhaven.  

Verenigingen die ondersteuning willen bij het rookvrij maken van hun accommodatie, kunnen contact opnemen met de verenigingsadviseurs van Mooiwerk Breda. 

Naar het nieuwsoverzicht