College gaat voor hoogwaardig Talentencentrum aan Sportboulevard Terheijdenseweg

Geplaatst op donderdag 9 mei 2019

Een hoogwaardig Talentencentrum moet de plek worden voor talentvolle sporters uit de regio Zuidwest Nederland en tegelijk Bredase breedtesportverenigingen en het sportonderwijs een flinke stap verder brengen.

Daarom stelt het college voor te kiezen voor een multifunctioneel sportcentrum met indoor atletiek, dat voldoet aan de normen van NOC*NSF en dat beschikt over professionele sportfaciliteiten. Deze invulling geeft ook een stevige impuls aan de Hoge Vucht bijvoorbeeld via sportstimulering en een vrij toegankelijke buitenterrein. Het college stelt de raad voor om langs deze insteek de afspraak uit bestuursakkoord Lef en Liefde uit te werken. De gemeenteraad gaat dit voorstel binnenkort bespreken.

Het college heeft de ambitie om talentvolle sporters, met of zonder beperking, zich zo veel mogelijk in de eigen regio te laten ontwikkelen. In de regio Zuidwest Nederland zijn weinig mogelijkheden om op hoger niveau te trainen of wedstrijden te spelen. De huidige Bredase sporthallen zijn vaak daarvoor te klein. Momenteel moeten jonge sporters die zich verder willen ontwikkelen naar de regio’s Rotterdam of Eindhoven reizen of noodgedwongen afhaken. Bovendien missen sporters faciliteiten die hen helpen in hun verdere ontwikkeling.

De keuze voor een hoogwaardig Talentencentrum draagt ook bij aan een oplossing voor het capaciteitsprobleem bij breedtesportclubs in Breda. Er is bij clubs behoefte aan meer indoor trainings- en wedstrijdruimte. De moderne faciliteiten bieden de sportclubs daarnaast de gelegenheid om zich kwalitatief verder te ontwikkelen.

Bovendien geeft het Talentcentrum een flinke impuls aan de onlangs gestarte opleiding Sport en Bewegen van ROC West-Brabant / Vitalis College aan de Terheijdenseweg. Hiermee wordt ook de benodigde verbetering van de huidige onderwijsvoorzieningen gerealiseerd.

Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur van ROC-West-Brabant: “Wij zijn zeer enthousiast dat we samen met de gemeente Breda zo’n mooie sportfaciliteit op het terrein van ROC West-Brabant gaan realiseren. Dit wordt hét sportvisitekaartje voor Zuidwest Nederland. Ik ben heel trots dat we daar onze studenten van Sport & Bewegen mogen opleiden!”

Eind 2016 gaf de gemeenteraad het college de opdracht: “Werk samen met partners op het gebied van sport 2 scenario’s uit voor een topsporthal.” In het bestuursakkoord Lef en Liefde is afgesproken dat het Talentencentrum er komt in samenspraak met het ROC West-Brabant. Het college heeft twee scenario’s uitgewerkt. In ‘de Businesscase Talentencentrum’ schetst de gemeente naast dit voorkeursscenario nog een basisscenario: een hal zonder indoor atletiekvoorzieningen.

Naar het nieuwsoverzicht