Wijziging Investeringsregeling buitensportaccommodaties

Geplaatst op vrijdag 1 februari

Sinds 1 september 2017 kunnen Bredase buitensportverenigingen gebruik maken van de ‘Investeringsregeling ten behoeve van buitensportaccommodaties’.

Onlangs is er een aantal wijzigingen aangebracht in de regeling. Zo is de ondergrens voor wat betreft het aan te vragen subsidiebedrag verlaagd van € 25.000,- naar € 5.000,-.

Ook zijn de indieningstermijnen gewijzigd naar de volgende:

• voor uitkering subsidie in 2019: uiterste indiening aanvraag op 28 februari 2019;
• voor uitkering subsidie in 2020: uiterste indiening aanvraag op 31 mei 2019;
• voor uitkering subsidie in 2021: uiterste indiening aanvraag op 31 mei 2020 en
• voor uitkering subsidie in 2022: uiterste indiening aanvraag op 31 mei 2021.

Als een vereniging nog dit jaar (2019) in aanmerking wil komen voor subsidie, dan heeft zij dus tot en met 28 februari aanstaande de tijd om een aanvraag in te dienen!

Alle spelregels en voorwaarden zijn opgenomen in hoofdstuk 8 (paragraaf 2) van de Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Breda 2017. De gewijzigde tekst kun je vinden via deze link.

Voor het indienen van een aanvraag kun je terecht bij het Subsidieloket van de gemeente Breda. Daar vind je algemene informatie over het Bredase subsidiebeleid en kun je ook terecht met vragen over de aanvraagprocedure. Voor nadere informatie kun je ook contact opnemen met Jürgen Koevoets, adviseur Sportbeleid via 06-52813905 of jjae.koevoets@breda.nl.

Naar het nieuwsoverzicht