Breda ontwikkelt Talentencentrum voor top- en breedtesport

Geplaatst op vrijdag 22 december 2017

Een multifunctioneel sportcomplex voor zowel talentontwikkeling als breedtesport dat voldoet aan de normen van NOC*NSF is haalbaar en betaalbaar in Breda. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat de gemeente Breda en ROC West-Brabant hebben laten uitvoeren.

Talentontwikkeling van sporters in Breda en de regio is één van de speerpunten in de sportvisie ‘Team Breda’. ROC-West-Brabant heeft al jaren goed bewegingsonderwijs en kan nu een volwaardige nieuwe MBO-opleiding Sport en Bewegen faciliteren. Ook voorziet het in de behoefte aan extra binnensportruimte voor verenigingen. Daarnaast krijgt Breda nu een sporthal waar topsporttrainingen en -wedstrijden kunnen plaatsvinden. Locatie wordt het terrein van het Vitalis college aan de Terheijdenseweg.

Wethouder Paul de Beer van Sport: “Het Talentencentrum geeft een flinke impuls aan talentonwikkeling. Het capaciteitsonderzoek sportaccommodaties geeft aan dat ook voor breedtesport meer ruimte nodig is. Daarin voorziet het centrum ook. Talentvolle sporters, zonder of met beperking, kunnen zich in onze eigen regio ontwikkelen en doorstromen naar de echte top. Zij zijn ambassadeurs om ook anderen aan het sporten en bewegen te krijgen. De nieuwe MBOopleiding Sport en Bewegen van ROC West-Brabant gaat daar ook een boost aan geven. Ook verenigingen kunnen doorgroeien naar subtop of top met deze voorziening en we kunnen landelijke en regionale topsportwedstrijden naar Breda halen. Breda brengt hier topsport, breedtesport, onderwijs en regio samen.”  

Bezetting talentencentrum
ROC West-Brabant huurt overdag structureel uren in. Ook voorziet de nieuwe sporthal in de behoefte van verenigingen aan meer trainingsuren. Onder meer volleybalvereniging De Burgst en basketbalvereniging de Barons kunnen hier hun ambitie invullen om op een hoger niveau te spelen. Het Talentencentrum wordt een ontmoetingsplaats voor sporters en sportfaciliteiten, een soort ‘sportcampus’. Fysiotherapie, fitness en sport-ondersteunende medische functies  krijgen een plek.

Samenwerking ROC West-Brabant
ROC West-Brabant start met ingang van schooljaar 2018-2019 de nieuwe opleiding Sport en Bewegen op mbo-niveau 2, 3 en 4. De opleidingen worden volledig in Breda (locatie Vitalis college) gegeven.  Er is een nauwe samenwerking met het werkveld in (de regio) Breda, zowel in de afstemming over het curriculum, als in de samenwerking rondom stageplekken. Het plan voor het ontwikkelen van een talentencentrum aan de Terheijdenseweg past uitstekend in de visie op sport, bewegen en leren van deze opleiding. Bovendien versterkt het de samenwerking tussen gemeente en (v)mbo-onderwijs.Kijk hier voor het volledige persbericht.

Naar het nieuwsoverzicht