Bredaas Sportakkoord

Als uitwerking van het Nationaal Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, heeft de gemeente Breda in 2019 een lokaal sportakkoord opgesteld.

Op 26 november organiseren we van 19.00 tot 21.30 uur een online bijeenkomst over het Bredaas sportakkoord. Het doel van deze avond is om terug te blikken op de acties die in 2020 in gang zijn gezet en met elkaar in gesprek te gaan over de thema’s waar we in 2021 extra aandacht aan willen besteden.

De bijeenkomst is bedoeld voor beweegaanbieders, vertegenwoordigers uit het onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en (bestuurders van) sportverenigingen.

Programma
Het programma bestaat uit vier korte plenaire presentaties en daarna sessies in kleinere groepen, waarbij er volop ruimte is om ideeën naar voren te brengen.

19:00 - 19:15 uur         Start online bijeenkomst
                                    Toelichting achtergrond en opzet van de avond

 19:15 - 19:55 uur        Inspiratiesessies - presentatie projecten 2020
                                     - Maatjesproject regio Breda: Samen Bewegen
                                     - Offline en online beweegaanbod ouderen
                                     - Athletic Skills Model (ASM)
                                     - Lekker Fit! in de kinderopvang

 20:00 - 21:15 uur        Uiteen in groepen om thema’s voor 2021 op te halen
                                    Terugkoppeling per groep
                                    Samen bepalen thema's sportakkoord 2021

 21:15 - 21:30 uur       Samenvatting en afsluiting

U kunt zich tot en met 22 november a.s. via deze link aanmelden voor de bijeenkomst. Ook kunt u hier meer informatie vinden over het Bredaas sportakkoord en de thema’s van de groepsessies.

Het maximum aantal deelnemers is 50. We proberen een zo goed mogelijke afspiegeling van het Bredase sportnetwerk te bereiken, vanuit verschillende  organisaties en diverse takken van sport. Bij meer dan 50 inschrijvingen zullen we op basis hiervan een selectie maken.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

Naar het activiteitenoverzicht